"Vindskydd" - "Wind Shield" Falu lasarett. Vårtecken i Ålsten - Stockholm
"On Your Marks" Örebro
Fågel vid entre´. Tryck på Papper.
Bird at Entrance Print on paper.
Igelstaskolan måleri/träsnitt på papper. Igelsta Primary school Print on paper.